Settra Building s.r.o





Poskytované sluzby

Pozemné stavby:


-Zemné práce
-Zakladanie stavieb
-Realizácia na kľúč
-Rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné objekty
-Rekonštrukcie objektov
-Preprava sypkých materiálov
-Prenájom stavebnej mechanizácie

Inžinierske stavby:


-Zemné práce
-Zakladanie inžinierskych stavie
-Komunikácie, parkoviská, spevnené plochy
-Výrobné haly
-Realizácia administratívnych budov a ich rekonštrukcie
-Realizácia inžinierskych sietí:
     -Vodovod
     -Plyn
     -Kanalizácie
     -Elektrické vedenie